037.35.00.777  062.443.010

4d ultrazvuk300

trudnica300

kontracepcija300

trudnica

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA TRUDNOĆE

Svoju prvu primenu ultrazvučna dijagnostika našla je upravo u akušerstvu.

Prvi trimestar:

Već nakon 3 nedelje od oplodnje, ili nakon 5-7 dana od izostanka menstruacije,moguće je utvrditi trudnoću.

Postoje nekoliko bitnih razloga zbog kojih je važan prvi UZV pregled u trudnoći:

-da se utvrdi mesto trudnoće, tj. da li je trudnoća u materici ili van nje (što je nepoželjan nalaz),

-da se utvrdi vitalnost trudnoće,

-broj plodova i

-verovatni termin porođaja.

Ukoliko trudnoća protiče bez komplikacija, naredni UZV pregled potrebno je uraditi između 12 i 14. nedelje gestacijske starosti. Gestacijska starost trudnoće predstavlja „realnu starost" trudnoće, uvećanu za 2 nedelje. Tada se pregleda cela beba i traže se UZV markeri za urođena hromozomska oboljenja. Najvažniji marker je „nabor kože vrata". Što je nabor deblji, veća je verovatnoća da beba boluje od neke hromozomopatije ili srčane mane. U ovom periodu potrebno je, iz krvi trudnice uraditi koncentraciju biohemijskih supstanci koje potiču iz organizma bebe, a koji upotpunjuju izračunavanje rizika od hromozomskih anomalija.

- U drugom trimestru:

Biometrija ploda, srčana radnja ( frekvenca),pokreti ploda položaj i starost posteljice, količina plodove vode, dužina grlića materice.

- Drugi ekspertni UZV: proširena biometrija ploda, merenje velićine i procena izgleda moždanih struktura (malog mozga, moždanih komora, krvnih sudova), izgled lica, detaljan pregled srca (četvorošupljinski i petošupljinski prikaz, pregrade između komora i između pretkomora, izlazak velikih krvnih sudova (aorte i arterije pulmonalis).

- U trećem trimestru:

Biometrija ploda, položaj ploda, srčana radnja, pokreti ploda, izgled posteljice, količina plodove vode, dužina grlića.

RANO OTKRIVANJE UROĐENIH ANIOMALIJA PLODA

Presudni i osnovni imperativ ultrazvučne dijagnostike u trudnoći je otkrivanje anomalija ploda,a što se ranije otkriju, mogućnost završavanja takve trudnoće je veća, ako je anomalija ploda veoma teška.

Ukoliko su karakteristike anomalije takve  da je moguća hiruški korigovati iste, nakon porođaja, onda je smisao ranog otkrivanja što bolja priprema i planiranje porođaja u tercijalnom centru i planiranje adekvatnog tretmana novorođenčeta, kao i psihološka priprema roditelja.

Već smo napomenuli važnost pregleda između 12. i 14. nedelje,radi eventualnog ranog otkrivanja nepravilnosti ploda. Tokom tog pregleda precizno se uočavaju glava, telo i ekstremiteti. Detaljno se sagledava sadržaj lobanje, kao i izgled lica ploda. U predelu trupa uočava se srce koje ritmično kuca sa frekvencom od 120-160 u min. Ispod srca vidi se dijafragma koja odvaja grudnu od trbušne duplje. U trbušnoj duplji posmatra se postojanje želuca i mokraćne bešike. Na ekstremitetima se uočavaju gornji, srednji i donji segment (šaka i stopalo). Za svaki segment je karakterističan broj i izgled kostiju kao i njihov međusobni odnos. Potom se posmatraju konture kičmenog stuba kao i prednjeg trbušnog zida, koje bi trebale da budu intaktne, tj. zatvorene. U pupčanoj vrpci jasno se vide 3 krvna suda, 2 arterije i jedna vena. Posebnom tehnikom (color doppler) proučava se protok krvi kroz pojedine krvne sudove ploda. 

Poseban značaj ultrazvučnog pregleda u ovom periodu jeste merenje debljine kožnog nabora u predelu vrata ploda. Ovaj nabor kod zdravih beba je oko 1mm. Što je nabor deblji, veća je verovatnoća da beba boluje od nekog urođenog oboljenja (pre svega Daunov sindrom, srčane mane itd). Merenje kožnog nabora vrata ploda nije dijagnostički test, tj. na ovaj način se ne postavlja dijagnoza ovih oboljenja, nego se samo postavlja sumnja koja se drugim, dodatnim testovima potvrđuje ili opovrgava.

Jedan od dopunskih testova je biohemijska analiza krvi na jedinjenja koja se nalaze u krvi trudnice. Koncentracije ovih jedinjenja, zajedno sa debljinom vratnog nabora i starošću majke su u direktnom odnosu sa zdravljem bebe. Odnosno, na osnovu ovih parametara izračunava se verovatnoća da plod ima neku od hromozomskih oboljenja. Ako je verovatnoća da je beba obolela veća od rizika da dođe do pobačaja u toku vađenja uzorka plodove vode, onda se preporučuje konsultacija sa genetičarom.

Drugi, veoma važan period za otkrivanje anomalija ploda je period između 20. i 24. nedelje starosti trudnoće. U ovom periodu detaljno se pregleda izgled mozga bebe, kao i građa i rad srca. Od značaja je pregledati i bubrege bebe koji su u ovom periodu uočljivi.

3D i 4D ULTRAZVUČNI PREGLED

Tehnologije savremenog doba je toliko usavršila UZV aparate,da oni sada imaju mogućnost detaljnog prikaza ploda u 3 dimenzije i to u funkciji vremena ,što predstavlja 4. dimenziju. Tako su nam omogućili da se upoznamo sa bebom,pre nego sto se rodi. Ovi pregledi se snimaju i svaka pacijentkinja dobija video zapis pregleda i/ili fotografije bebe. Trudnoća i porođaj su najlepši momenti u životu žene. Uz pomoć savremenog 3D i 4D ultrazvuka u mogućnosti smo da vidimo kako beba izgleda,kakve pokrete pravi,na koga liči i sto je jako važno, sve to mozemo pratiti tokom čitave trudnoće.

KARDIOTOKOGRAFIJA (CTG)

Grafički prikaz srčanog rada bebe u toku trudnoće naziva se kardiotokografija. Ovo ispitivanje se radi nakon 34. nedelje starosti trudnoće, a posle 36. nedelje ovaj pregled je preporučljiv svim budućim mamama, svakih 7 dana do porođaja.

 

Pošaljite zahtev

Popinite ovaj formular da zakažete pregled. Kontaktiraćemo Vas preko e-mail adrese.

5 + 12 = ?

Mi brinemo o vašem zdravlju

Ginekologija. Ginekologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema. Naziv ginekologije potiče od grčkih reči „gine"'-žena i „logos"-nauka, tako da je ginekologija u bukvalnom prevodu nauka o ženama. Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom te proučava i prati promene u ženskom telu vezane zatrudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda.

hot clinicUrologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja urinarnog trakta kod muškaraca i kod žena, kao i reproduktivnim organima kod muškaraca.

Interna medicina bavi se proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem unutrašnjih bolesti (bolesti srca, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, pluća i dr.).

Opširnije...

 

Radno vreme

Ponedeljak - petak

08.00 - 21.00

Subotom

08.00 - 15.00

Posetite nas

mapDrinčićeva 27, Kruševac, Srbija

 

map037.35.00.777